Znalezione obrazy dla zapytania logo podlasia Logo Sąsiedzi  Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo

Wnioskodawca: Muzeum Przyrody w Drozdowie

Tytuł operacji: ,,Remont fasady południowej budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie’’

Lokalizacja:  Drozdowo ul. Główna 38, 18-421 Piątnica

W ramach projektu wykonano remont elewacji zewnętrznej na południowej fasadzie budynku, m. in. położono nowe tynki i wykonano remont dwóch tarasów od strony południowej.

Głównym celem projektu poprawa stanu zachowania dziedzictwa m.in. poprzez lepszą ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego.

Wartość projektu: 274 tys. zł,

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 : 177,4 tys. zł.