W dniu 28.07.2019 r. w Siemieniu Nadrzecznym odbył się festyn rodzinny. Podczas imprezy plenerowej Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zorganizowało stoisko promocyjno – informacyjne, gdzie pracownicy biura udzielali informacji o działalności LGD, jak również  możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

W trakcie festynu było wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych jak ich starszych uczestników zabawy m.in. dmuchańce, wata cukrowa, konkursy z nagrodami, występ Kapeli Kurpiowskiej Gminy Łomża. OSP przygotowała dodatkową atrakcję dla najmłodszych w postaci zbijania przeszkód wodą za pomocą węża pożarowego. 

Wskazane zadanie zostało zorganizowane  w ramach kampanii promocyjnej dotyczącej wdrażania LSR wpisanej w harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok.