,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Utworzenie Ośrodka Rekreacji i Rehabilitacji Konnej  ,,KACZANÓWKA ”, mająca na celu ,,Założenie Ośrodka Rekreacji i Rehabilitacji Konnej ,,Kaczanówka’’ oraz utworzenie miejsca pracy ’’,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020