Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 27.06.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr: 4/2019 (Rewitalizacja małej skali) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020