Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, informujemy, iż w dniu 13.05.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr: 1/2019 (podejmowanie działalności gospodarczej) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 2/2019 (projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego), 3/2019 (projekty z zakresu infrastruktury społecznej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020