Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zaprasza Członków LGD, Zarząduoraz Rady, a także mieszkańców obszaru LGD na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie odbędzie się 25.02.2019 r.  o godz. 9.00 w dużej Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży,  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.