W dniu 27.12.2017 r. odbyło się V posiedzenie Rady Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. W załączniku znajduje się protokół z przebiegu niniejszego spotkania.

 

 Protokół z V posiedzenia Rady Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’